english slovensky bulharsky polski Úvodná stránka E-mail Formulár Download

Dvojrotorové drviče - príklady aplikácií


drvič DR160 drvič DR120 drvič ARIES drvič DR160
  Štyri dôvody, prečo použiť dvojrotorový drvič:
 • 1. zmenšenie objemu
 • 2. zmenšenie veľkosti
 • 3. skartácia
 • 4. spracovanie vrámci recyklácie
Dvojrotorové drviče dodávame v štyroch základných variantoch: mini, ľahký, stredný a ťažký rad.
  Priemysel
 • kartón, plastová fólia, penový polystyrén
 • špóny (hliník, oceľ)
 • plastové a kovové sudy
 • počítačový šrot, káble, filtre
 • sklo (fľaše, okná, ...)
  Farmaceutický priemysel
 • expirovaná kozmetika, vyradené lieky
 • laboratórny odpad
  Chemický priemysel
 • použité prázdne sáčky a vrecia
  Hotely, reštaurácie, bufety
 • zvyšky, kosti, plechovky, bedničky
 • plastové fľaše,...
  Nemocnice
 • injekčné striekačky, použité obväzy
 • rukavice, papierové utierky, plastové hadičky,...
  Poľnohospodárstvo
 • použité prázdne vrecia
  Banky, úrady
 • papier, papierové sáčky, dokumenty, šanóny
 • diskety, magnetické pásky, CD médiá, video pásky,...
  Automobilový priemysel
 • drvenie nárazníkov, kobercov, žiaroviek, prístrojových dosiek, olejových filtrov