english slovensky bulharsky polski česky Úvodná stránka E-mail Formulár Downloadlogo Častulík

Drviče dreva, kartónu, papiera, slamy


Dvojrotorový drvič DR120 dokáže spracovať drevené dosky do plochy prierezu 30 cm3 a vhodne nadelené palety. Drviaca komora nemá sito, výstupná drvina spĺňa požiadavky na hrubú energetickú štiepku
Jednorotorový drvič CASTOR spracuje všetky kusy dreva, ktoré sa vojdú do násypky. Širšie a dlhšie palety treba vhodne nadeliť, prípadne použiť predĺžený variant stroja. Drviaca komora má sito s otvormi najmenej 12 mm

Dvojrotorový drvič DR160 dokáže spracovať menšie palety pomocou hydraulického prítlaku, väčšie palety treba vhodne nadeliť. Výstupná drvina je do 60 mm, ak sa použije v drviacej komore sito, drvina má 40 mm, ale výkon poklesne približne na polovicu
Nožový mlyn MN300 dokáže spracovať drevené dosky do plochy prierezu 20 cm3 a vhodne nadelené palety. Drviaca komora má sito s otvormi najmenej 2 mm. Výborne sa hodí na prípravu materiálu na briketovanie a peletovanie

Dvojrotorový drvič DR240 dokáže spracovať všetky druhy paliet, výkon sa dá zvýšiť pomocou prítlaku. Prierez drviny nepresahuje 4x4 cm s dĺžkou 4 až 12 cm. Ak sa požaduje menšia drvina, odporúča sa použiť stroj spolu s jednorotorovým drvičom CASTOR
Nožový mlyn SG400 dokáže spracovať drevené dosky do plochy prierezu 30 cm3 a vhodne nadelené palety. Drviaca komora má sito, výstupná drvina je väčšia ako 2 mm. Podobne ako MN300 sa výborne hodí na prípravu materiálu na briketovanie a peletovanie