english slovensky bulharsky polski česky Úvodná stránka E-mail Formulár Downloadlogo Častulík

Dvojrotorové drviče DR120


Dvojrotorový drvič DR120 Dvojrotorový drvič DR120
Osová vzdialenosť rotorov120 mm
Šírka nástroja18 až 28 mm
Počet zubov na nástroji2 až 5
Počet nožov12 až 90
Drviaca komora300 x 350
Otáčky rotorov14 až 41 1/min
Max. krútiaci moment1,5 kNm
Elektrický príkon2,2 až 7,5 kW
Hmotnosť zariadenia650 až 750 kg
Pôdorys zariadenia1,1 x 1,4 m
Výška zariadenia2,8 m
Dvojrotorový drvič DR120_Mini je najmenší drvič vyrábaný spoločnosťou Ing. Častulík, s.r.o. Uplatnenie nájde u tých užívateľov, ktorí hľadajú spôsob ako ušetriť prostriedky vynakladané na odvoz a likvidáciu odpadu. Rozmery drveného odpadu sú limitované len pôdorysnými rozmermi drviacej komory. Podrvený veľkoobjemový odpad zaberá častokrát len 10% svojho pôvodného objemu. Cena a úžitkové vlastnosti tohto drviča sú v ideálnom pomere a užívateľovi zaručujú rýchlu návratnosť vložených prostriedkov a neskôr úspory pri nakladaní s odpadom. Tento drvič podrví drevené i plastové prepravky a boxy, plastové i plechové kanistre alebo vedierka, nádoby od farieb, riedidiel či iných chemikálií. Ľahko spracuje mnoho foriem plastových či gumených odpadov: PE fólie, fľaše, dosky, profily, odliatky alebo výlisky.

Pre aplikácie, kde nepostačujú technické parametre drviča DR120_Mini ponúka spoločnosť Ing. Častulík, s.r.o. väčšie dvojrotorové drviče tohto typového radu: DR160, DR240 a DR340.

Dôležité upozornenie. Vhodná konfigurácia drviaceho zariadenia do značnej miery závisí od vlastností spracovávaného materiálu. Preto je veľmi vhodné pri výbere drviaceho zariadenia úzko spolupracovať s kvalifikovanými pracovníkmi firmy Ing. Častulík, s.r.o
Dvojrotorový drvič DR120