ING. ČASTULÍK
TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA ODPADOV

ING.ČASTULÍK, s.r.o.
Malacká 58
930 01 Stupava
Slovak republic
tel.: 00421 915054958
e-mail: market@castulik.sk

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
týmto udeľujem spoločnosti Ing. Častulík, s.r.o., IČO: 35758619, súhlas na spracovanie mojich osobných údajov
v nasledovnom formulári za účelom doručenia ponuky na požadovanú technológiu. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné.
Tento môj súhlas môžem v písomnej forme kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu na adresu castulikova@castulik.sk.


Vyplnený formulár nám môžete zaslať aj faxom. Tu si ho môžete stiahnuť.


DRVENIE ODPADU
DEFINOVANIE POŽIADAVIEK NA TECHNOLÓGIU


Názov firmy: 
Činnosť firmy:
Adresa: 
Kontaktná osoba:   Funkcia: 
Telefón:   E-mail:  Fax: 
Mobil:   Pracovná doba: 

O našej firme ste sa dozvedeli:

internet inzercia ponukový list výstava referencia inej firmy

1. Čo bude drvené  

Materiál:   Výkon kg/hod:
Materiál:   Výkon kg/hod:
Materiál:   Výkon kg/hod:
Materiál:   Výkon kg/hod:

2. Vlastnosti materiálu.

krehký húževnatý lepivý abrazívny explozívny
mení vlastnosti v závislosti od teploty (napr. zohriaty na 80oC sa lepí), ak áno, ako?


suchý vlhký mokrý
 navrstvený počet vrstiev    
 lisovaný v balíkoch o rozmeroch (mm) 
 prímesy železa vo forme klincov, drôtov, spôn, skrutiek, maximálny priemer (mm) 
 iné prímesy na báze železa, aké   % prímesí    
 zvláštne vlastnosti

3. Účel drvenia

spaľovanie       recyklácia       zmenšenie objemu       iný, aký   

4. Požiadavky na veľkosť zrna drviny:

 od  mm       do mm   

5. Spôsob nakladania do zariadenia.

preklápačom kontajnerov (kuka, 1100 1 ...)
 dopravný pás
sklz
 korýtkový dopravník
 hydraulická ruka, manipulátor
 násypka s pohyblivým dnom
 kontajner
 iný, aký 

kontinuálne nekontinuálne

6. Spôsob odvážania zo zariadenia.

 dopravný pás
 korýtkový dopravník
 pneumatická doprava
 šnekový dopravník
 do kontajner(výška/šírka/dĺžka)
 iný    

7. Pracovné nasadenie zariadenia.

Hodín za smenu
Smien za deň    
Dní v roku          

8. Aké zariadenia sú do procesu spracovania zaradené?

-pred drvením (napr. predrvenie)    
-po drvení (napr. pranie, vstrekolis)

9. Prevedenie zariadenia:

stacionárne mobilné

10. Ako bol problém riešený doteraz-negatíva: -pozitíva:   

11. Je možné pripraviť materiál na technologickú skúšku?

  áno      nie

12. Praje si klient zúčastniť sa na technologickej skúške?

  áno      nie

13. Poznámky