english slovensky bulharsky polski česky Úvodná stránka E-mail Formulár Downloadlogo Častulík

Hviezdicový triedič Rollster


Hviezdicový triedič Rollster Hviezdicový triedič Rollster

TECHNICKÉ PARAMETRE ZÁKLADNEJ SEKCIE
Rozmery pracovnej plochy:1500 x 4000 mm
Celkové rozmery:v1500 x š2000 x h1500 mm
Elektrický príkon:1,1 kW
Výkon:100 m3/hod.
ROLLSTER – spoľahlivé triedenie

Hviezdicový triedič ROLLSTER predstavuje vysoko efektívne zariadenie, ktoré je určené na triedenie sypkých materiálov podľa zrnitosti. Dá sa ním triediť široká paleta materiálov - zemina, kamenivo, asfalt, betón, drevo, škvára, biomasa, kompost, plasty, sklo, keramika, papier, kartón, iné materiály obsiahnuté v komunálnom alebo priemyselnom odpade. Výraznou výhodou hviezdicového triediča ROLLSTER je jeho schopnosť spracovávať širokú škálu často problematických materiálov bez rizika upchatia pracovnej plochy. Táto vlastnosť vyplýva z použitého technického riešenia, využívajúceho paralelné rady rotujúcich kotúčov. Jedným smerom rotujúce rady kotúčov prenášajú vlnenie a vibrácie na dopravovaný materiál. Použité riešenie prakticky odstraňuje možnosť zanesenia sitovej plochy, pričom sa dajú spoľahlivo triediť aj lepivé a málo sypké materiály. Podľa konkrétnej aplikácie a podľa požiadaviek zákazníka na veľkosť vytriedenej frakcie sa volí geometria kotúčov, ich uloženie a radenie. Podľa konkrétnej aplikácie sa volí aj materiál kotúčov – od oteruvzdornej ocele po gumené zmesi so zvýšenou mechanickou a chemickou odolnosťou. Modulárna stavba základných sekcií, ich dvoj alebo trojstupňové sériové alebo paralelné radenie umožňuje zostaviť viacstupňový triedič schopný v jednom pracovnom takte vytriediť zmes až na štyri frakcie podľa veľkosti zrna.

VÝHODY ZARIADENIA:
- veľmi vysoký triediaci výkon
- malé rozmery zariadenia
- samočistiaca schopnosť
- nízke nároky na údržbu