english slovensky bulharsky polski Úvodná stránka E-mail Formulár Download

Jednorotorové drviče CASTOR - detaily


Nástroje drviča Nástroje drviča
Nastaviteľný protinôž
a štvorcové doštičky
v držiakoch.
Nástrojové doštičky Nástroje tvaru doštičiek
štvorcového prierezu sú vsadené do držiakov a vsadené do hladkého rotora. Otočné nástrojové doštičky umožňujú využiť ich všetky štyri ostria. Nastaviteľný protinôž je pripevnený k stene drviacej komory.
Držiaky nástrojov Držiaky nástrojov
sú spolu s nástrojmi namontované
do hladkého rotora.
Protinôž Protinôž
Nastaviteľný protinôž
je pripevnený k stene
drviacej komory.
Prítlak Prítlak
periodicky pritláča
drvený materiál na rotor.
Lôžko sita Masívne výklopné lôžko
umožňuje rýchlu a komfortnú
výmenu sita.
Riadiaci systém Riadiaci systém drviča
ovláda všetky základné funkcie stroja, avšak môže tiež ovládať s drvičom súvisiace dopravníky. Funkcia FULL/REVERSE je samozrejmou súčasťou riadiaceho systému.