english slovensky bulharsky polski Úvodná stránka E-mail Formulár Download

Nožové mlyny - rad MN


nožový mlyn MN300 nožový mlyn MN300 nožový mlyn MN300 nožový mlyn MN300 nožový mlyn MN300
MN300
Priemer rotora [mm]300
Dĺžka nožov [mm]400
Počet stator. nožov2
Počet rotor. nožov3-5
Otáčky rotora [1/min]700
Vstupný otvor [mm]300 x 400
Max. elektrický príkon [kW]15
Výkon nož. mlyna [kg/h]300 - 600
Hmotnosť zariadenia [kg]700
Šírka zariadenia [mm]950
Hĺbka zariadenia [mm]1125
Výška zariadenia [mm]1560
K drveniu materiálu v nožovom mlyne dochádza na priamkovom ostrí pracovných nástrojov, ktoré sa nachádzajú na rotore a statore stroja. Pracovné nástroje na statore tvoria dva ploché nože, na unášačoch rotora sú upevnené tri takéto nože, na prianie zákazníkov sa dodáva aj úprava s piatimi rotorovými nožmi. Uloženie statorových a rotorových nožov zviera určitý uhol s osou rotora, čím sa dosiahne nožnicový efekt. V porovnaní s konvenčným paralelným uložením klesne spotreba energie a zníži sa hlučnosť stroja. Na definovanie veľkosti požadovanej frakcie výstupu z drviaceho zariadenia slúži sito pod obežnou dráhou rotora. Otvory sita môžu mať priemer 8, 10, 12 alebo 15 mm, podľa špecifikácie zákazníka. Medzi materiály,ktoré sa dajú drviť nožovým mlynom na požadovanú veľkosť frakcie, patria voľne uložené plastové fľaše; plastové kelímky; plastové fólie, platne, rúry a profily; plastový odpad vo forme odstrekov, náliatkov, odrezkov, peny; guma; koža, kosti, rohovina,...
Na uľahčenie výberu vhodného zariadenia firma ING. ČASTULÍK ponúka odborné poradenstvo zahŕňajúce aj skúšobné spracovanie dodaných vzoriek vo svojom technologickom centre. Po vykonaní skúšok sa optimalizujú parametre zariadenia tak, aby čo najlepšie vyhovovalo požiadavkám zákazníka. S tým súvisí aj prispôsobenie rámu stroja a jeho násypky podľa špecifikácie zákazníka.
Na ďalšie zvýšenie úžitkových vlastností nožového mlyna naša firma ponúka aj vhodné príslušenstvo: odsávací ventilátor na pneumatickú dopravu drviny; cyklón na plnenie materiálu priamo do vriec; odhlučnenú násypku; stojan na vrecia alebo big-bagy.