english slovensky bulharsky polski česky Úvodná stránka E-mail Formulár Downloadlogo Častulík

Fotogaléria


drvič CASTOR600: s vynášacím dopravníkom a magnetickým separátorom
CASTOR600
CASTOR600
CASTOR600
drvič DR120: drvenie obalov z tlačiarenských farieb, zmenšenie objemu nebezpečného odpadu
drvič DR120
drvič DR120
drvič DR120
drvič DR240: drvenie elektrospotrebičov a elektroniky, separácia oceľ - farebné kovy - plasty
drvič DR240
drvič DR240
drvič DR240
drvič DR120: drvenie laminátových odrezkov, zmenšenie objemu odpadu
drvič DR120
drvič DR120
drvič DR120
drvič DR240: drvenie oceľových špón, úprava pred briketovaním
drvič DR240
drvič DR240
drvič DR240
drvič ARIES240: drvenie odpadu z výroby paliet na energetickú štiepku
drvič ARIES240
drvič ARIES240
drvič ARIES240
drvič ARIES240
drvič ARIES240
drvič DR160: drvenie okenných rámov, výroba energetickej štiepky z rámov starých okien
drvič DR160
drvič DR160
drvič DR160
drvič DR160
SG400: drvenie plastových foriem, úprava plastov pred recykláciou
SG400
SG400
drvič DR120: balené nealkoholické nápoje, likvidácia po expirácii / úprava pred recykláciou plastov
drvič DR120
drvič DR120
drvič DR120
drvič DR120: drvenie papierového odpadu a kartónu, úprava pred briketovaním
drvič DR120
drvič DR120
drvič DR120
BONANZA 200: drvenie odpadových káblov, recyklácia
BONANZA 200
BONANZA 200
BONANZA 200
BONANZA 200
BONANZA 200
BONANZA 200
drvič DR120: drvenie kartónového odpadu, úprava pre briketovanie
drvič DR120
drvič DR120
drvič DR120
SG400: drvenie biomasy - úprava slamy pre peletovanie
SG400
SG400
SG400
drvič CASTOR600: drvenie RDF
CASTOR600
MN300: drvenie kostí zvierat, výroba krmiva pre psov
MN300
MN300
drvič DR160: drvenie stolárskeho odpadu, výroba energetickej štiepky
DR160
DR160
DR160
MN300: drvenie výrobného plastového odpadu, úprava pred recykláciou
MN300
MN300
MN300
drvič DR160: drvenie papierového odpadu a kartónu, úprava pred briketovaním
drvič DR160
drvič DR160
drvič DR160 & MN300: drvenie plastov zo starých automobilov, drvenie plastových autodielov, úprava pred recykláciou
DR160 & MN300
DR160 & MN300
DR160 & MN300
drvič DR240: drvenie hliníkového odpadu, úprava pred recykláciou
drvič DR240
drvič DR240
drvič DR240
MN300: úprava na mletie plastových nádob
MN300
MN300
SG400: drvenie rôzneho plastového odpadu, úprava pred recykláciou
SG400
MN300: rôzny plastový odpad, úprava pred recykláciou
MN300
ARIES 240: drevené palety, výroba energetickej štiepky, recyklácia paliet
ARIES 240
ARIES 240
ARIES 240
drvič DR240: hliníkové špóny, úprava pred recykláciou
DR240
DR240
drvič DR240: oceľové špóny, úprava pre briketovanie
DR240
DR240
DR240
DR210 & MN300: drvenie PET fliaš, drvenie pred recykláciou
DR210 & MN300
DR210 & MN300
DR210 & MN300
drvič DR240: veľkorozmerný plastový odpad, úprava pred jemným mletím
DR240
DR240
DR160 & MN300: PUR pena, drvenie a mletie pred recykláciou
DR160 & MN300
DR160 & MN300
DR160 & MN300: drvenie odstrižkov netkanej textílie, úprava pred transportom a recykláciou
DR160 & MN300
DR160 & MN300
DR160 & MN300
SG400: spracovanie PET fliaš, mletie za mokra v recyklačnej linke
SG400
SG400
SG400
drvič DR160: odstrižky netkanej textílie, úprava pred transportom a recykláciou
DR160
DR160
DR160
drvič DR240: drvenie papierových dokumentov, skartácia papiera, skartovanie dokumentov
DR240
DR240
drvič DR240: telá mŕtvych zvierat, úprava v kafilérii
DR240
DR240
DR240
drvič DR160: drvenie odrezkov drevotriesky, úprava pred spaľovaním v automatickom kotli
DR160
DR160
DR160
drvič DR140: oceľové špóny, úprava pre briketovanie
DR140
DR140
DR140
DR240 & MN400: vrecia s kostnou múčkou, otváranie vriec a mletie na alternatívne palivo
DR240 & MN400
DR240 & MN400
DR240 & MN400
DR240 & MN400
DR240 & MN400
DR240 & MN400
DR240 & MN500: PET fľaše, úprava pred praním a recykláciou
DR240 & MN500
DR240 & MN500
DR240 & MN500
MN300 & Linka triedenia: komunálny plastový odpad, triedenie a úprava na jemnú drvinu
MN300 & Linka triedenia
MN300 & Linka triedenia
MN300 & Linka triedenia
MN300 & Linka triedenia
MN300 & Linka triedenia
MN300 & Linka triedenia
drvič DR240: oceľové špóny, úprava pred briketovaním
DR240
drvič DR340: komunálny odpad, úprava pred spálením
drvič DR340
drvič DR340
drvič DR340
MN400: výrobný plastový odpad, úprava pred recykláciou
MN400
MN400
MN400
MN300: odrezky drevotriesky a MDF, úprava pred spaľovaním v automatickom kotli
MN300
MN300
MN300
drvič DR140: stolársky odpad, výroba paliva pre automatický kotol
drvič DR140
drvič DR140
drvič DR140
DR240 & MN400: komunálne a priemyslové odpady, výroba alternatívneho paliva
DR240 & MN400
DR240 & MN400
DR240 & MN400
DR240 & MN400
DR240 & MN400
DR240 & MN400
ARIES140 & MN300: káble a elektronický odpad, drvenie a vyťažovanie kovov
ARIES140 & MN300
ARIES140 & MN300
ARIES140 & MN300
ARIES140 & MN300
ARIES140 & MN300
drvič DR240: veľkorozmerný plastový odpad, drvenie pred jemným mletím
drvič DR240
drvič DR240
drvič DR240
MN300/400: drvenie plastov, gumy, dreva, papiera ...
MN300/400
MN300/400
MN300/400
drvič DRS300: posypová soľ, drvenie hrúd pred aplikáciou
DRS300
DRS300
DRS300