english slovensky bulharsky polski Úvodná stránka E-mail Formulár Download

Nožové mlyny - všeobecne


Nožový mlyn MN300 Nožový mlyn MN300 Nožový mlyn MN300 Nožový mlyn MN300
MN300SG400
Priemer rotora [mm]300400
Dĺžka nožov [mm]400600/900
Počet stator. nožov22
Počet rotor. nožov3-53-5
Otáčky rotora [1/min]700700
Vstupný otvor [mm]300 x 400400x600/900
Max. elektrický príkon [kW]1530 až 55
Výkon nož. mlyna [kg/h]300 - 600do 1200
Hmotnosť zariadenia [kg]7002000 / 2800
Šírka zariadenia [mm]9501500
Hĺbka zariadenia [mm]11251500
Výška zariadenia [mm]15602300
Nožové mlyny dodávame v dvoch základných variantoch: MN a SG rad.
PRÍKLADY APLIKÁCIÍ NOŽOVÝCH MLYNOV:
Výrobcovia plastových výrobkov
Mletím výrobného plastového odpadu výrobca spracováva plastový materiál do formy zŕn, ktoré vracia do procesu vstrekovania, vyfukovania alebo vytlačovania. Nožové mlyny môžu spracovávať vyradené plastové diely, veľkorozmerné a hrubostenné odpady, produkované ako vedľajší produkt vstrekovania: koláče, vtokové sústavy, nepodarky,...
Firmy recyklujúce plastové odpady
Recyklačné závody zbierajú a spracovávajú širokú škálu plastového odpadu: všetky druhy výrobných odpadov, plastové obaly a komunálny plastový odpad ako napr. PET fľaše, PE fľaše a LDPE fóliu. Produktom recyklačných závodov je plastová drvina, pelety, plastové produkty ako trubky, dosky a fólia. Nožové mlyny stoja v prvom stupni akejkoľvek recyklačnej technológie na plastový odpad.
Firmy recyklujúce odpady z gumy
Recyklátori gumených odpadov zbierajú a spracovávajú výrobný gumený odpad alebo automobilové pneumatiky. Vyrábajú gumenú drvinu alebo gumený prášok, ktoré sú používané ako druhotná surovina v mnohých odvetviach priemyslu.
Spracovatelia odpadových káblov
Káble sa drvia a melú. Z pomletých káblov sa v špeciálnom separátore separuje drvina medi alebo hliníka. Znamenitý obchod !