english slovensky bulharsky polski česky Úvodná stránka E-mail Formulár Downloadlogo Častulík

Drvenie pneumatík


Drvenie pneumatík - TyreChip

pol. 1: Dopravník DOP900/5500
pol. 2: Dvojrotorový drvič DR240/900
pol. 3: Dopravník DOP650/3000
pol. 4: Hviezdicový triedič ROLLSTER 950/3300_1,5kW
pol. 5: Dopravník DOP650/2500
pol. 6: Dopravník DOP650/3500/3000

Výstupná frakcia: chips (10-50mm)
Elektrický príkon: 41-104 kW
Výkon: 800-4000 kg/h
Pôdorys zariadenia: 6600x5000 mm
Linka na spracovanie pneumatík TyreChip je určená na drvenie pneumatík osobných a ľahkých užitkových vozidiel na výstupnú frakciu do 50 mm. Pneumatiky sa drvia v dvojrotorovom drviči DR240. Drvina sa triedi v hviezdicovom triediči ROLLSTER na výslednú výstupnú frakciu. Pneumatiky sa drvia v dvojrotorovom drviči pokým sa drvina vracia z hviezdicového triediča naspäť do drviča pomocou dopravníka. V prípade drvenia pneumatík veľkých nákladných vozidiel musí byť linka doplnená pred-drvičom DR340. Pred drvením sa odporúča vytrhnúť pätné lanko.