english slovensky bulharsky polski Úvodná stránka E-mail Formulár Download

Dvojrotorové drviče DR160


Dvojrotorový drvič DR160 Dvojrotorový drvič DR160 Dvojrotorový drvič DR160
Osová vzdialenosť rotorov160 mm
Šírka nástroja9 až 28 mm
Počet zubov na nástroji2 až 5
Počet nožov10 až 66
Drviaca komora400 x 350 až 600 mm
Max. vstupný otvor1200 x 1000 mm
Otáčky rotorov14 až 41 1/min
Elektrický príkon7,5 až 22 kW
Hmotnosť zariadenia700 až 1700 kg
Pôdorys zariadenia2 x 1,4 až 2,3 m
Výška zariadenia2,2 m
Drviče DR160 z ľahkého radu dvojrotorových drvičov slúžia na dezintegráciu ľahko drviteľných predmetov. Napriek malým rozmerom drviacej komory a nízkemu elektrickému príkonu ponúkajú širokú škálu použitia. Dokážu spracovať kovové a plastové nádoby, drevo, prepravky na ovocie, kovový odpad po trieskovom obrábaní (tzv. špony), kartón, rozvoľnený papierový odpad, zväzky papiera, knihy, papierové trubice, časti drevených paliet, komunálny odpad, odpad z výroby z plastov, káble a podobne.

Drviče radu DR160 vynikajú malým elektrickým príkonom, pritom ale dosahujú pomerne vysoký krútiaci moment na hriadeľoch s drviacimi kotúčmi. Využíva sa jeden pohon, krútiaci moment sa na hriadele prenáša pomocou ozubeného rozvodu. Riadiaci systém umožňuje prepojenie drviča s pohonom dávkovacieho alebo vynášacieho dopravníka.

Ak ľahký rad dvojrotorových drvičov DR160 nevyhovuje Vašim požiadavkám, odporúčame do pozornosti silnejšie a väčšie stroje radov DR240 alebo DR340. Pri výbere vhodného drviaceho zariadenia, ktoré bude čo najlepšie spĺňať Vaše požiadavky, Vám ochotne pomôže naše technologické centrum.