english slovensky bulharsky polski česky Úvodná stránka E-mail Formulár Downloadlogo Častulík

Štvorrotorové drviče ARIES


Štvorrotorový drvič ARIES Štvorrotorový drvič ARIES
- vysoký výkon drvenia
- bezproblémový chod aj v prípade drvenia materiálov s prímesa-mi kovov či nerastov
Foto drvenie drevených paliet, výroba energetickej štiepky
Videozáznam Drvenie drevených paliet ARIES240
Videozáznam Drvenie drevného odpadu ARIES160
Aries160Aries240
Drviaca komora [mm]400 x 350600 x 900
Šírka nástroja - horný stupeň [mm]1836
Šírka nástroja - dolný stupeň [mm]1836
Elektrický príkon [kW]13.259
Výkon drvenia [kg/h]2500
Max. krútiaci moment [kNm]3.020.4
Šírka zariadenia [mm]13003200
Hĺbka zariadenia [mm]19002600
Výška zariadenia [mm]16503300
Hmotnosť zariadenia [kg]14006600
Konštrukcia štvorrotorového drviča vývojového radu ARIES využíva kompaktné dvojstupňové vertikálne uloženie dvoch dvojrotorových drvičov. Princíp drvenia na štvorrotorovom drviči sa využíva najmä v prípade požiadavky na menšiu výslednú frakciu ako v prípade dvojrotorového drviča, čo v praxi znamená, že v prvom stupni sa materiál podrví na hrubšiu frakciu a prechodom drviny z prvého stupňa cez druhý stupeň sa získa drvina jemnejšej frakcie.
Princíp drvenia na štvorrotorovom priemyslovom drviči spočíva v strihaní a škriabaní materiálu na hranách kotúčov uložených na dvoch pároch pracovných hriadeľov otáčajúcich sa proti sebe. Pracovnými nástrojmi sú v prvom stupni i druhom stupni dva rady trhacích kotúčov rovnakej šírky s výstupkami – zubami po obvode. Stroj je umiestnený na samostatnom stojane a je vybavený násypkou. Drvina padá do priestoru pod strojom na podlahu, do pristaveného kontajnera, prípadne na dopravník.
Automatika zariadenia stráži drvič pred zahltením a preťažením. Pri preťažení stroj 3-krát reverzuje (3-4 otáčky) a v prípade, že sa príčina zahltenia reverzáciou neodstráni, stroj sa zastaví a vyhlási poruchu. Riadiaci systém môže ovládať aj pohony nakladacieho a vynášacieho dopravníka a umožňuje vybaviť násypku snímačmi maximálnej a minimálnej hladiny materiálu v násypke (pri minimálnej hladine sa stroj vypne, pri maximálnej sa odstaví podávanie materiálu).
Drvič možno vybaviť hydraulicky poháňaným pritláčacím mechanizmom, ktorý periodickým pritláčaním materiálu do záberu trhacích segmentov umožňuje drviť veľkoobjemový odpad (napr. plastové barely) ako aj obslužnou plošinou so schodíkmi, ktorá slúži na ručné vkladanie najmä veľkorozmerného odpadu do násypky stroja a na čistenie pracovného priestoru stroja.