english slovensky bulharsky polski Úvodná stránka E-mail Formulár Download

Hviezdicový triedič Rollster - varianty triedenia


Jednostupňové triedenie na dve frakcie - nízky variant
Jednostupňové triedenie na dve frakcie - nízky variant

Podsitnú frakciu dopravuje pásový dopravník priamo na korbu nákladného automobilu alebo do veľkokapacitného kontajnera. Nadsitná frakcia ostáva na mieste. Príklad použitia - expedičné triedenie kompostu.
Jednostupňové triedenie na dve frakcie - vysoký variant
Jednostupňové triedenie na dve frakcie - vysoký variant

Podsitná frakcia padá do zásobníkového boxu, odkiaľ sa manipuluje čelným nakladačom. Nadsitná frakcia padá do ďalšieho betónového boxu. Príklad použitia - príprava paliva pre kotol na spaľovanie drevného odpadu, triedenie štrku.
Jednostupňové triedenie na dve frakcie s drvením nadsitnej frakcie

Jednostupňové triedenie na dve frakcie s drvením nadsitnej frakcie

Podsitnú frakciu dopravujú dopravníky do výšky na voľnú skládku, na nákladný automobil alebo do kontajnera. Nadsitná frakcia pokračuje do dvojrotorového drviča, kde sa drví na potrebnú veľkosť. Príklad použitia - spracovanie kompostu. Ideálne riešenie pre malé i veľkokapacitné kompostárne.
Trojstupňové triedenie na štyri frakcie - etážový variant

Trojstupňové triedenie na štyri frakcie - etážový variant

Pomocou trojice hviezdicových triedičov sa dá dodávaný materiál efektívne triediť na štyri frakcie na relatívne malom priestore. Príklad použitia - triedenie štrku, stavebnej sute, príprava paliva pre kotly na drevný odpad.