english slovensky bulharsky polski Úvodná stránka E-mail Formulár Download

Ocenenia


Ocenenia
Vysokú kvalitu a inovatívnosť výrobkov spoločnosti ING. ČASTULÍK ocenili na viacerých odborných fórach. Medzi tie najvýznamnejšie patrí Čestné uznanie medzinárodného veľtrhu KOMUNÁL 1996 (Žilina); Zlatá medaila medzinárodného veľtrhu KOMUNÁL 1997 (Žilina); Hlavná cena medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia - TOP 2001 (Častá-Papiernička); Modrá planéta - hlavná cena za environmentálne riešenia, ktorá bola udelená vrámci medzinárodného veľtrhu INCHEBA 2002 (Bratislava) na sprievodnej výstave Ekotechnika.