english slovensky bulharsky polski Úvodní stránka E-mail Formulář Downloadlogo Častulík

Hvězdicový třídič Rollster
TECHNICKÉ PARAMETRY ZÁKLADNÉ SEKCE
Rozměry pracovní plochy:1500 x 4000 mm
Celkové rozměry:v1500 x š2000 x h1500 mm
Elektrický příkon:1,1 kW
Výkon:100 m3/hod.
ROLLSTER – spolehlivé třídění

Hvězdicový třídič ROLLSTER představuje vysoko efektivní zařízení, které je určené ke třídění sypkých materiálů podle zrnitosti. Dá se ním třídit široká paleta materiálů - zemina, kamenivo, asfalt, beton, dřevo, škvára, biomasa, kompost, plasty, sklo, keramika, papír, karton, jiné materiály obsáhnuté v komunálním nebo průmyslovém odpadu. Výrazní výhodou hvězdicového třídiče ROLLSTER je jeho schopnost zpracovávat širokou škálu často problematických materiálů bez rizika ucpání pracovní plochy. Tato vlastnost vyplývá z použitého technického řešení, využívajícího paralelné řady rotujících kotoučů. Jedním směrem rotující řady kotoučů přenášejí vlnění a vibrace na dopravovaný materiál. Použité řešení prakticky odstraňuje možnost zanesení sítové plochy, přičem se spolehlivě mohou třídit i lepivé a málo sypké materiály. Podle konkrétní aplikace a podle požadavků zákazníka na velikost vytříděné frakce se volí geometrie kotoučů, jejich uložení a řazení. Podle konkrétní aplikace se volí i materiál kotoučů – od otěruvzdorné ocele po pryžové směsi se zvýšenou mechanickou a chemickou odolností. Modulární stavba základních sekcí, jejich dvou nebo trojstupňové sériové nebo paralelní řazení umožňuje zestavit vícestupňový třídič schopný v jedném pracovním taktu vytřídit směs až na čtyři frakce podle velikosti zrna.

VÝHODY ZAŘÍZENÍ:
- velmi vysoký třídící výkon
- malé rozměry zařízení
- samočistící schopnost
- nízké nároky na údržbu