english slovensky bulharsky polski Úvodná stránka E-mail Formulár Download

Recyklácia káblov - BONANZA - detailyRecyklácia káblov Jemne zomleté káble tvoria zmes kovu a plastovej izolácie. Tá sa transportným ventilátorom dopravuje na triediacu plochu mokrého splavu.
Recyklácia káblov Mokrý splav umožňuje reguláciu kmitov, sklonu stola a prúdu vody.
Recyklácia káblov Triediaca plocha mokrého splavu priamočiaro kmitá v smere pozdĺžnej osi. Súčasne z trysiek nad triediacou plochou strieka voda definovaným smerom.
Recyklácia káblov Voda sa cez filter vracia do zbernej nádrže. Zvyšky mechanických prímesí sa usadzujú v sedimentačných komorách nádrže. Voda sa vracia späť do procesu.
Recyklácia káblov Kmitavý pohyb stola a prúd vody uvedú zložky zmesi kovu a plastovej izolácie do pohybu. Plastová izolácia sa pohybuje na triediacej ploche nadol, kovy postupujú k hornému koncu triediacej plochy.
Recyklácia káblov Technologická linka Bonanza umožňuje spracovanie hliníkových aj medených káblov.